Over Subsidies

Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in de potentiële financiële voordelen die kunnen helpen om de kosten te verminderen. Diverse zakelijke stimuleringsregelingen voor zonnepanelen dragen bij aan het versterken van de aantrekkelijkheid van deze ecologisch verantwoorde investering.
Hieronder vind je een overzicht van de subsidies die in 2023 beschikbaar zijn voor de zakelijke aanschaf van zonnepanelen in Nederland.

Zakelijke subsidies en voordelen zonnepanelen 2023 (Nederland)

Ben je een Nederlandse ondernemer die interesse heeft om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame energie? Onder specifieke omstandigheden is het mogelijk om gebruik te maken van zakelijke subsidies die beschikbaar zijn voor zonnepanelen. Hier is een samenvatting van deze subsidiemogelijkheden:

Investeringsaftrek

Ben je als ondernemer van plan om te investeren in energie-efficiënte technologieën en duurzame energiebronnen? Dan is het mogelijk om te profiteren van diverse vormen van investeringsaftrek, wat je financiële voordelen kan opleveren.

Energie-investeringsaftrek (EIA): Momenteel kun je 45,5% van de investeringskosten aftrekken via de EIA, wat bovenop de standaard afschrijving komt. Dit leidt tot een vermindering van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De MIA-percentages zijn nu opgeschroefd naar 27%, 36% of 45%. Het specifieke percentage hangt af van de investeringskosten, de ecologische impact en de gebruikelijkheid van het bedrijfsmiddel.

Deze regeling wordt vaak gecombineerd met MIA en dekt maximaal 75% van het investeringsbedrag. Door versneld af te schrijven verminder je je fiscale winst, wat resulteert in lagere belastingbetalingen gedurende dat jaar.

Met KIA kun je tot wel 28% van de investeringskosten aftrekken van je winst. De uiteindelijke aftrek is afhankelijk van andere investeringen die je in hetzelfde jaar hebt gedaan.

Voorwaarden voor de investeringsaftrek

Hoe kan je deze voordelen aanvragen?

Je investering moet je eerst melden via het online loket van de RVO. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden nadat je de installatie of het bedrijfsmiddel hebt aangekocht.
Daarna kan je de gewenste investeringsaftrek toepassen in jouw belastingaangifte.

Niet alle belastingvoordelen kunnen samen worden gebruikt!
Het is belangrijk om te beseffen dat je niet alle belastingvoordelen tegelijkertijd kunt benutten. Bijvoorbeeld, als je ervoor kiest om MIA en VAMIL voor hetzelfde bedrijfsmiddel te benutten, kun je geen aanspraak maken op EIA. Daarom is het verstandig om vooraf met je installateur te overleggen welke combinatie het meest geschikt is voor de specifieke behoeften van jouw onderneming.

Salderingsregeling

Als je meer zonne-energie opwekt dan je zelf gebruikt, wordt het overtollige elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling zorgt ervoor dat de vergoeding voor terug geleverde stroom gelijk is aan de prijs die je betaalt voor stroom die je afneemt van het net.

Tot en met 31 december 2024 kun je nog 100% van de terug geleverde stroom ‘salderen’. Vanaf 2025 wil de overheid deze fiscale regeling geleidelijk verminderen met ongeveer 9% per jaar.

Deze regeling maakt het aantrekkelijk om stroom terug te leveren, omdat je dit kunt verrekenen met de stroom die je afneemt. Houd er echter rekening mee dat er een limiet is: als je jaarlijks meer stroom terug levert dan je verbruikt, geldt een lagere vergoeding.

In 2025 daalt het percentage dat je mag salderen naar 64%, waarna de eerder vastgestelde percentages weer van toepassing zijn. In 2031 zal salderen niet langer mogelijk zijn. Dit geldt voor iedereen, inclusief bedrijven die vóór 2025 zonnepanelen hebben geïnstalleerd.

ISDE-subsidie voor zakelijke markt (kleinverbruikers)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing staat niet alleen open voor individuen; bedrijven kunnen hier ook van profiteren. Als ondernemer kun je tot en met 31 december 2023 deze subsidie aanvragen voor investeringen in zonnepanelen. Er is een totaal budget van ongeveer €30 miljoen beschikbaar.
Welk bedrag wordt uitgekeerd via de ISDE-subsidie?
Bedrijven kunnen met de ISDE-subsidie hun bedrijfsgebouwen verduurzamen door middel van kleine zonnepaneleninstallaties. Momenteel bedraagt de subsidie €125 per kilowatt gezamenlijk piekvermogen.

Voor toegang tot deze subsidie moet je een kleinverbruikersaansluiting hebben, wat inhoudt dat je aansluiting een totale maximale doorlaatwaarde van minder dan 3 x 80 A heeft. Bovendien moet het netto eigen verbruik minstens 50.000 kWh zijn in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Je installatie moet voldoen aan vooraf bepaalde technische eisen en moet een vermogen hebben tussen de 15 en 100 kWp. Let op: om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de installatie worden geplaatst door een professionele zonnepanelen installateur.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat je een overeenkomst aangaat met de leverancier. Deze aanvraag wordt online gedaan via het e-loket van de RVO. Na goedkeuring kun je overgaan tot installatie, die binnen 12 maanden na de positieve beslissing over de subsidieaanvraag moet plaatsvinden.

SDE++ Subsidie

Hoeveel de subsidie precies bedraagt, hangt samen met de gekozen technologie en de hoeveelheid CO2 die je bespaart. Krijg je de SDE++-subsidie toegekend? Dan kan je 15 jaar genieten van een vast subsidiebedrag per opgewekte kWh. In 2023 stelt het kabinet 8 miljard euro beschikbaar.

totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A heeft,
en jouw zonnepanelen-installatie een minimum piekvermogen van 15 kWp heeft, kom je in aanmerking voor bepaalde zakelijke subsidies. Bovendien mag je het
elektriciteitsnet belasten met maximaal 50% van het piekvermogen van je systeem.

Alleen de eigenaar van het bedrijf is gerechtigd om te investeren, of er moet een geldige toestemmingsverklaring aanwezig zijn.
In het geval dat de installatie een vermogen van meer dan 1 MWp heeft, is een haalbaarheidsstudie vereist. Dit houdt in dat er een kaart of tekening
moet worden ingediend waarop de zonnepaneelinstallatie is weergegeven.

Afhankelijk van je situatie kunnen één of meerdere vergunningen vereist zijn, zoals bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning in het geval van een veldopstelling, of een Watervergunning.

Bij het indienen van je aanvraag voor SDE++ subsidie voor zonnepanelen moet je tevens een recente transportindicatie bijvoegen.
Hiermee kan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordelen of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de specifieke locatie waarvoor je de subsidie aanvraagt.
Deze indicatie kun je aanvragen bij je netbeheerder.

Indien je aanvraag voor de SDE++ subsidie voor zonnepanelen wordt goedgekeurd, dien je de installatie binnen een vastgestelde termijn te plaatsen.
Installaties met een vermogen van minder dan 1 MWp dienen binnen 1,5 jaar gerealiseerd te zijn, terwijl grotere installaties binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd moeten worden.

De SDE++ wordt gefaseerd toegekend. Eerst is het de beurt aan ‘goedkopere’ technieken die minder subsidie nodig hebben om rendabel te zijn.
Het aanvragen van de SDE++ gebeurt in aanvraagrondes:

Fase 1 € 90/ton CO 5 september 9u t/m 11 september 17u
Fase 2 € 180/ton CO 11 september 17u t/m 18 september 17u
Fase 3 € 240/ton CO 18 september 17u t/m 25 september 17u
Fase 4 € 300/ton CO 25 september 17u t/m 2 oktober 17u
Fase 5 € 400/ton CO 2 oktober 17u t/m 5 oktober 17u

BELANGRIJK: Voor het verkrijgen van de SDE++ subsidie dien je samen te werken met een erkende installateur.